دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
سه‌شنبه 30 بهمن‌ماه سال 1386
مشکوک!

بیا حواسمان را پرت کنیم

مال هر کس دورتر افتاد

عاشق تر است.

اول خودم.

حواسم را بده تا پرت کنم ...

   * * *

پ ن۱: شاید وقتی دیگر ...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...