دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1389
مرخصی چند ماهه !

صبح با نگاهی در دریا فرو رفت و 

گم شد 

بعدها بارانی شد و 

بارید ...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...