دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1388
تاگور

ما  

چون دیدار مرغان دریائی و امواج 

به هم نزدیک می شویم 

پرندگان پر می کشند؛ 

و ما 

از یکدیگر  

جدا می شویم . . . 


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...