دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1391
خاطرات

* یکی بیاید

دست این خاطره ها را بگیرد

ببرد گردش ...

کلافه کرده اند مرا

بس که بجانم نق می زنند ..!


 *  *  *

پ.ن1: باور نمیکنم / خالق دانه های انار / زندگی مرا / بی نظم چیده باشد

پ.ن2: با صدهزار مردم : تنهایی / بی صدهزار مردم : تنهایی


بانوی خلیج همیشگی فارس (تبریز / بهار91)


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...