دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
پنج‌شنبه 12 خرداد‌ماه سال 1390
Life

زندگی به موج دریا می ماند

چیزی به ساحل می برد 

           و چیزی دیگر را می شوید

اما چون به سرکشی افتد

با خود انبوه ماسه ها را به دریا 

                                    خواهد برد

اما تواند گفت؛

تخته پاره ای به ساحل آرد تا کسی بام

                          خانه اش را بدان بپوشاند ...

                *  *  *

پ.ن 1: کمد رویاهایم بید گذاشته/خیالهایم را جمع میکنم/روی تک تک شان/نفتالین میگذارم/کاش تو/بید نزده باشی !

پ.ن 2: کاری نمیکنم/خاطراتم آنقدر کوتاه شده/که میشود روی دو خط نوشت/تا قطاری از روی آن بگذرد/و دیگر هیچ برای سطر سوم ..!

پ.ن 3: میان آفتاب های همیشه/زیبائی تو لنگری ست/نگاهت/شکست ستمگری ست/که فردا، روز دیگری ست ... دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...