دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
سه‌شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1388
برای مهر...

ای یار

ترا بخانه نمی خوانم

به تنهایی بی پایانم بیا !

پ.ن : روزم به پایان رسیده/ و من به یکی کشتی مانم/بر لب دریا نشسته/به آهنگ رقص مد/گوش می کند ... 


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...