دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1388

گفتند : 

به اندازه ی گلیم هایتان و به اندازه ی دهان هایتان 

اما : 

حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدند ..! 

 پ.ن : خورشید باش؛ که اگه خواستی بر کسی نتابی ؛ نتونی !


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...