دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
شنبه 7 فروردین‌ماه سال 1395
سال هاست ننوشتم
یک دهه پیش، جوانی و آن شورها
اکنون تنها ، در اوایل سی سالگی ، کمی ناامید ..
ملالی نیست، جز دلتنگی برای خلیجم ، نبود یاران کنارم...

بد یا خوب مجموعه شعر کوتاهم منتشر شد:
« چه کسی حوصله ام را خط زد؟»
انتشارات شانی /تهران
و اینستای من، بعد از  سالها رونمایی:
Shirin.jalaali
و کانال تلگرامم:
https://tlgrm.me/shirin_jalaali


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...