دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
یکشنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1385
شاید عشق ...

 

 * هرگز جرائت نکردم از پدرم بپرسم

 که چرا مادر را برای عشق بازیت انتخاب کردی

او که زیبا نبود...

غافل از اینکه راز زیبایی مادر

در سیب سرخی بود که آن را

بدون پدر نخورد ...

                               * * *

پ ن ۱ : هنوز زنده ام و این مهمه . یعنی هستم !

پ ن ۲: دنیای تازه ات مبارک . به سرزمین خوابها و خیال ها و وعده ها خوش آمدی ...

پ ن ۳ : شاید وقتی دیگر ...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...