دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
پنج‌شنبه 12 دی‌ماه سال 1392
پیری...

به جهنم که پیر میشوی

دیوانه !!!

چروک زیر چشمانت

همانقدر زیباست

که چین روی دامنت ...

* * *

پ ن : ندارد!


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...