دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
جمعه 17 آبان‌ماه سال 1392
اصفهان

* خدا زمین را گرد آفرید 

تاهیچ آدمی گوشه گیر نباشد 

اما من فکر میکنم 

زمین مکعبی ست 

که هر روز گوشه ای از آن را گریه کرده ام ... 

 

* * * 

پ ن : آمده ام نصف جهان ... روزهای خوشی و ناخوشی ... 

گاهی دلت واسه خودت تنگ میشه ... فقط واسه خودت !


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...