دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
چهارشنبه 1 آبان‌ماه سال 1392
آغوش...


* دلم آغوشی میخواهد ...

که نه "مرد" باشد و نه "زن"

خدایا زمین نمی آیی ..؟!

 

* * *

پ.ن 1: خیانت را کتاب جمله نویسی بمن یاد داد / همان جایی که گفت جای خالی را پر کن ..!

پ ن2 : من آمده ام که خوب باشم / زنده باشم و زندگی را فریاد بزنم / من آمده ام که روزهای تلخ گذشته را پاک کنم و خوب زندگی کنم ...

چقدر دلتنگ جمله ای از جنس مرهمم ... از جنس : هنوز هم دیر نیست ...

چقدر دلنتگ نفس کشیدن زندگی ام / دلتنگ خودم بودن ..!

چقدر دلتنگ خاطره هایی ام از جنس جنوب و شرجی و گرما

چقدر دست هایم سرد شده اند در گیر و دار زندگی ... چقدر مرهم باید ...

شاید وقتی دیگر ...دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...