دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
شنبه 20 مهر‌ماه سال 1392
شاید...


لازم است گاهی پای کامپیوترت نباشی،

گوگل و ایمیل و فیس بوک و فلان را بیخیال شوی،

با خانواده ت دور هم بنشینید،

یا گوش به درددل رفیقت بدهی و ببینی زندگی فقط همین آهن پاره ی برقی است یا نه ؟


لازم است گاهی بخشی از حقوقت را بدهی به یک انسان محتاج تا ببینی

در تقسیم عشق، در نهایت تو برنده ای یا بازنده !


لازم است گاهی عیسی باشی،

ایوب باشی،

انسان باشی

ببینی می شود یا نه ؟

و بالاخره لازمست گاهی از خود بیرون آمده و از فاصله ای دورتر بخودت بنگری و از خودت بپرسی

که سالها سپری شد تا آن شوم که اکنون هستم ...


آیا ارزشش را داشت . . ؟


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...