دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
پنج‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1392
راه...

* نامم را پدرم انتخاب کرد

نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم !

دیگر بس است،

راهم را خودم انتخاب می کنم...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...