دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1387
خدا

پیش پایتان خدا اینجا نشسته بود 

نمی خندید ؛ میگفت  

دخترش نیستم مثل شیطان حالش را گرفته ام 

هی چشم غره می کرد و التماس 

که بیا و بترس  

گفتم : دخترت دیگر نمی ترسد 

درون خانه نمی آید 

تو که از شکم مادرت خدا نبوده ای 

                       

                        من هم مثل تو ! 

 

پ.ن اول و  آخر : شاید وقتی دیگر ...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...