دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1387
چه کسی حوصله مو خط زد ؟!

 

بدلیل نبودن انگیزه کافی برای نگارش

از بروز شدن این ماه  معذورم ! 

پ.ن1: به بزرگی خودتون ؛ کوچکی حوصله مرا ببخشید!

پ.ن2: شاید وقتی دیگر . . .


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...