دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
شنبه 1 تیر‌ماه سال 1387
تولدم مبارک ...

همیشه در این کلمات چیزی هست

* تولدت مبارک *

چیزی هست که ما را به اشتباه می اندازد

یا به گریه

یا به خنده حتی ؛

کاش

یکی از این تولد گرفتن های پیاپی

یکی از این کیک هایی که می بریم

یکی از این شمع هایی که فوت می کنیم

ما را

 من و تو را

به هم نزدیک تر کند ؛

یا بقول معروف

خوشبخت مان کند ..!

با این همه ...                   تولدت مبارک.

درک من از زندگی درست کار نمی کند

اما

تولدت مبارک

نامه ی نازنین خوبم بمناسبت تولدم !!!


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...