دختر خلیج ...
در قله ی ماسه ها زاده شده ام من/ بدین گونه تمامی دریاهای جهان را / فرو می بلعم ...
موج های بدریا رفته
دوشنبه 3 بهمن‌ماه سال 1384
تنها ...

 

* تنها نشسته ام

                  چون دخترکان عاشق           

                                     درانحنای  سین از سکوت

                                                           برای بارمین بار ...

  معمای همیشه؛

                   کار من است یا گناه تو ؟!

                               خدایان مرده اند و من

                                            بی هویت نشسته ام؛

                                                      به نظاره ی امواج این خلیج

   بارمین باریست که احمق میشوم

                               به از بر کردنت

                                      رفتن ات به هرزه آباد آبها ...

 تنها نشسته ام؛

                      روی لام از لب ساحل

                             در پیچ و تاب جیم از موج

                                              خلسه ی خلیج...

بی تو نشسته ام؛

                 همچون دخترکان بی باور

                                       بی بکارت ...

                                          با حقارت ...

                                                   بی ...

                                                       با ... تا همیشه !

تنها مانده ام؛

چون فاحشان نوبالغ

         در انحنای نون از سکون

                                دراز خواهم کشید:

در کشیدگی گاف از مرگـــــــــــــــــــــــــــ تنها بی تو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...

 

                                       ***

پ.ن ۱:خسته ام / ناتوانم / آنچنان که / کشان؛ کشان وارد ماجرایت کنم ...

پ.ن۲: فکر کنم این ترم مشروطی رو شاخمه ! بهم نگو اتفاقی نیافتاده !!! دنبال مقصر نمیگردم؛ دریا دلی کرده ام؛ شاید ...

پ.ن۳: شاید وقتی دیگر ...


دوستان سر زده بمن : 116884


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
این صدای آب نیست ... آهنگ خلیج است ... خلیج فارس ... خلیج همیشگی فارس...
شناسنامه کامل من...